Windykacja masowych pakietów wierzytelności

Usługa ta obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu szybkie  i maksymalnie skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności, w tym: wysyłanie pism, wniosków i faksów, wykonywanie telefonów, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i bezpośrednich wizyt u dłużnika. EGB Investments S.A. może także w imieniu Klienta przekazywać do biur informacji gospodarczych informacje na temat nierzetelnych klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. W ten sposób otrzymuje on dodatkowy zestaw narzędzi motywujących dłużnika do spłaty zobowiązania.

Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i dostosowany do charakteru posiadanych przez niego wierzytelności.

zlecenie_instytucja.jpg

Atuty skorzystania z usługi:

  • poprawa przepływów finansowych, m.in. przez wzrost efektywności odzyskiwania należności
  • wpływ na rodzaj i zakresu podejmowanych działań – tzn. czy są one ograniczone wyłącznie do polubownych negocjacji, czy też wkraczają na drogę postępowania sądowego
  • możliwość przerzucenia nakładów finansowych potrzebnych do utrzymywania rozbudowanych komórek windykacyjnych na inne cele
  • dostęp do szczegółowych informacji o postępach w procesie windykacji, prezentowanych w aplikacji raporty on-line oraz w indywidualnych raportach dedykowanych obsłudze wierzytelności
  • wgląd do statystyk i analiz dotyczących obsługi portfela, zarówno na poziomie całej umowy, jak i poszczególnych dłużników
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij