Monitoring płatności

Sposobem na przeciwdziałanie powstawaniu przeterminowanych zobowiązań jest zarządzanie wierzytelnościami od pierwszego dnia ich wymagalności, a nawet już przed tym terminem. W praktyce oznacza to kontrolowanie terminowości spłat należności przez klientów i szybkie reagowanie na jakąkolwiek zmianę ich zachowań płatniczych.

W ramach monitoringu nadzorujemy w imieniu banku dotrzymywanie przez jego klientów terminów regulowania zobowiązań, dzięki czemu są one traktowane przez nich priorytetowo. A zatem: kontaktujemy się przed upływem daty płatności, by przypomnieć o niej klientom banku i ustalamy, czy wszelkie formalności niezbędne do realizacji płatności są spełnione. W przypadku przekroczenia tego terminu, ustalamy powody opóźnień oraz definitywny moment dokonania wpłaty. 

monitoruing_bank.jpg

Nasze działania prowadzimy w sposób, który nie zakłóca pozytywnych relacji banku z jego klientami. Dodatkowo, przygotowujemy szczegółowe raporty na temat efektów naszych działań – określamy, co jest przyczyną opóźnień w regulowaniu zobowiązań; jaki będzie definitywny termin dokonania wpłaty itp. Zbieramy także informacje, które mogą okazać się przydatne w procesie ewentualnej egzekucji. 

Atuty skorzystania z usługi:

  • zabezpieczenie terminowości regulowania należności oraz usprawnienie dyscypliny płatniczej u klientów banku
  • możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązań przez zlecenie sprawy do windykacji
  • skuteczne identyfikowanie tych kontrahentów, u których prawdopodobieństwo opóźnień bądź braku zapłaty jest wysokie
  • poprawa płynności finansowej przez ograniczenie ryzyka powstawania zatorów płatniczych oraz zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu
  • obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie zaangażowania własnych pracowników w procesy nadzoru terminowości realizacji zobowiązań
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij