Windykacja masowych pakietów wierzytelności

Usługa ta obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu szybkie i maksymalnie skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności, w tym: wysyłanie pism, wniosków i faksów, wykonywanie telefonów, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i bezpośrednich wizyt u dłużnika.

EGB Investments S.A. może także w imieniu banku przekazywać do biur informacji gospodarczych informacje na temat nierzetelnych klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. W ten sposób banki otrzymują dodatkowy zestaw narzędzi motywujących dłużnika do spłaty zobowiązania.

Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji z bankiem i dostosowany do charakteru posiadanych przez niego wierzytelności.

EGB Investments S.A. zapewnia windykację wierzytelności znajdujących się na wszystkich etapach DPD, wynikających z wszystkich dostępnych produktów bankowych. Wszelkie czynności podejmowane są w imieniu banku, w zamian za uzgodnione wcześniej wynagrodzenie.

zlecenie_bank.jpg

Atuty ze skorzystania z usługi:

  • poprawa przepływów i wyników finansowych banku, m.in. przez wzrost efektywności odzyskiwania należności oraz możliwość zamiany kosztów stałych na zmienne, uwarunkowane skutecznością działań windykacyjnych
  • wpływ na decyzje co do charakteru i zakresu podejmowanych działań, tzn. czy są one ograniczone wyłącznie do polubownych negocjacji, czy też wkraczają na drogę postępowania sądowego
  • jedna umowa obejmująca swoim zakresem cały portfel wierzytelności
  • dostęp do szczegółowych informacji o postępach w procesie windykacji, prezentowanych w aplikacji raporty on-line oraz w indywidualnych raportach dedykowanych obsłudze wierzytelności
  • wgląd do statystyk i analiz dotyczących obsługi portfela, zarówno na poziomie całej umowy, jak i poszczególnych dłużników
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij