EBI Bieżące

Raport nr 73/2012 2012-12-31

Terminowy wykup obligacji serii C w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 72/2012 2012-12-24

Zawarcie przez EGB Investments S.A. umowy znaczącej - nabycie portfela wierzytelności od spółki działającej w branży finansowej.

Raport nr 70/2012 2012-12-03

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Raport nr 67/2012 2012-11-12

Wejście w życie warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem MEGA DEBT NS FIZ.

Raport nr 66/2012 2012-11-08

Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych serii C Mega Debt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport nr 64/2012 2012-10-24

Zawarcie aneksu do warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem MEGA DEBT NS FIZ z 28 września 2012 roku.

Raport nr 63/2012 2012-10-19

Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2012 r.

Raport nr 61/2012 2012-10-08

Zakończenie emisji obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 60/2012 2012-10-02

Rozpoczęcie emisji obligacji serii D w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 59/2012 2012-09-28

Zawarcie warunkowej umowy cesji wierzytelności z funduszem MEGA DEBT NS FIZ.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij