EBI Bieżące

Raport nr 98/2013 2013-12-31

Sprzedaż przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych Opus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport nr 97/2013 2013-12-30

Wejście w życie umów przelewu wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ.

Raport nr 96/2013 2013-12-24

Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ

Raport nr 95/2013 2013-12-23

Objęcie przez EGB Investments S.A. certyfikatów inwestycyjnych Opus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport nr 94/2013 2013-12-20

Zawarcie dwóch warunkowych umów przelewu wierzytelności z funduszem AGIO EGB NS FIZ.

Raport nr 93/2013 2013-12-20

Podpisanie przez EGB Investments S.A. umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu AGIO Wierzytelności NS FIZ.

Raport nr 92/2013 2013-12-18

Zakończenie emisji obligacji serii L wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 91/2013 2013-12-11

Zakończenie emisji obligacji serii K wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 89/2013 2013-12-05

Rozpoczęcie emisji obligacji serii K oraz L w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.

Raport nr 88/2013 2013-11-27

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij