ESPI

Raport nr 21/2017 2017-07-20

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 18 sierpnia 2017 roku

Raport nr 19/2017 2017-07-07

Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności

Raport nr 18/2017 2017-06-22

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

Raport nr 17/2017 2017-06-22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku

Raport nr 16/2017 2017-06-22

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Raport nr 15/2017 2017-06-20

Korekta omyłki pisarskiej w raporcie dotyczącym decyzji Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

Raport nr 14/2017 2017-06-20

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad EGB Investments S.A.

Raport nr 12/2017 2017-06-02

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport nr 11/2017 2017-05-30

Zawarcie umów dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A.

Raport nr 10/2017 2017-05-29

Powołanie członka Zarządu EGB Investments S.A.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij