ESPI

Raport nr 9/2017 2017-05-26

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A. na 22 czerwca 2017 roku

Raport nr 8/2017 2017-04-28

List intencyjny w sprawie nabycia akcji Spółki

Raport nr 7/2017 2017-04-04

Plany strategiczne wobec Spółki

Raport nr 6/2017 2017-03-21

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport nr 5/2017 2017-03-15

Rozwiązanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ

Raport nr 4/2017 2017-02-22

Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport nr 3/2017 2017-02-09

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport nr 2/2017 2017-01-10

Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu PROTEGAT 1 NS FIZ.

Raport nr 1/2017 2017-01-03

Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij