Dane kontaktowe i rejestrowe

Firma Spółki EGB Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
Adres ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz
Telefon/Fax tel.: (52) 376 76 76, fax: (52) 52 44 330
E-mail
egb@egb.pl; inwestor@egb.pl; pr@egb.pl
Przedmiot działalności Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych z tytułu przysługujących im wierzytelności od osób trzecich oraz pobieranie tych należności.
Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.305.400 zł i dzieli się na:

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 7.524.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 530.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
  • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
KRS Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065491
REGON 091280069
NIP 554-10-25-126
Zarząd

Prezes Zarządu - Tomasz Kuciel
Wiceprezes Zarządu - Marcin Grabarz
Członek Zarządu - Michał Kozdrowicz

Osoba odpowiedzialna
za Relacje Inwestorskie
Specjalista ds. Korporacyjnych i Relacji Inwestorskich - Marcelina Lewandowska
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij