Komunikaty Prasowe

Listopad

2012-11-14 Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki po trzech kwartałach 2012 r.

Czterokrotny wzrost zysku netto przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 50% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. – takie wyniki finansowe po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments. Grupa Kapitałowa zapowiada konsekwentny rozwój spółek zależnych i gotowość do inwestycji w kolejne portfele wierzytelności.

Komunikat prasowy 14 listopada 2012 - Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments po trzech kwartałach 2012r.


Wrzesień

2012-09-06 Przedsiębiorcy wolą rozwiązać kontrakt niż zlecić windykację wyspecjalizowanej firmie

Mimo że włączenie się w proces windykacji firmy windykacyjnej zdecydowanie zwiększa szansę na odzyskanie należności, z ich wsparcia korzysta jedynie 4% mikro i małych przedsiębiorców – takie są wnioski z badania zrealizowanego na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o. Właściciele podmiotów z sektora MMP najczęściej (średnio 83%) próbują odzyskać wynagrodzenie na własną rękę, dzwoniąc i przypominając o zapłacie za towar lub usługę.

Komunikat prasowy 6 września 2012 - Przedsiębiorcy wolą rozwiązać kontrakt niż zlecić windykację wyspecjalizowanej firmie.

Raport MSP - Sposoby postępowania z nierzetelnymi kontrahentami. - [pdf, 600 KB]


Sierpień

2012-08-21 W spodniach, czy w spódnicy? Czy windykacja ma płeć?

Polskiemu sportowi przewodzi ministra w sukience, pożary gasi kobieta, a zarządzeniem długami profesjonalnie zajmuje się… pani windykator. Mimo, że wciąż istnieje podział na męskie i kobiece zawody, to są profesje, w których panie radzą sobie równie dobrze, jak mężczyźni. Na przykład w bydgoskiej firmie windykacyjnej EGB Investments S.A., zatrudniającej niemal 200 pracowników, aż 75% stanowisk piastują kobiety.

Komunikat prasowy 21 sierpnia 2012 r.- kobiety w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A.

___________________________________________________________________________________________________

2012-08-08 Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza: 1,8 mln zł zysku ze sprzedaży w II kwartale 2012 r.

Z opublikowanego 8 sierpnia 2012 r. najnowszego raportu kwartalnego wynika, że Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała w drugim kwartale br. 1,8 mln zysku ze sprzedaży, który wzrósł o 191% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem wskaźniki EBIT i EBITDA potwierdzają wysoką sprawność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej. W lipcu br. po raz pierwszy od momentu debiutu spółka dominująca EGB Investments S.A. wypłaciła akcjonariuszom dywidendę, na którą przeznaczono część wypracowanego w 2011 r. zysku netto, w kwocie 1,3 mln zł.

Komunikat prasowy 8 sierpnia 2012 r.- Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza: 1,8 mln zł zysku ze sprzedaży w II kwartale 2012 r.


Lipiec

2012-07-30 1 mln zł - EGB Finanse dwukrotnie podwyższa kapitał zakładowy

Spółka EGB Finanse sp. z o.o., oferująca narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie należnościami i poprawę płynności finansowej, podwyższyła swój kapitał zakładowy o 485 tys. zł do poziomu 1 mln zł. Zostanie on w całości przeznaczony na nabywanie wierzytelności przyszłych.

Komunikat prasowy 30 lipca 2012 r. - 1 mln zł – EGB Finanse dwukrotnie podwyższa kapitał zakładowy

___________________________________________________________________________________________________

2012-07-24 Zatory płatnicze blokują rozwój firm. Przedsiębiorcy rzadko, choć coraz chętniej sprzedają faktury.

Jak radzą sobie firmy, które wystawiają faktury z długim terminem płatności, a ich bieżąca płynność nie pozwala na regulowanie zobowiązań? Aż 73% małych przedsiębiorstw opóźnia moment zapłaty swoim dostawcom, nakręcając spiralę zadłużenia, a prawie co czwarta mikrofirma przesuwa w czasie płatność podatków i składek ZUS. Jednocześnie tylko 4,5% przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób, spośród dostępnych źródeł finansowania, wybiera sprzedaż wierzytelności przed terminem wymagalności, która pozwala natychmiast pozyskać gotówkę i skupić się na rozwoju firmy. Takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o.

Komunikat prasowy 24 lipca 2012 - Zatory płatnicze blokują rozwój firm. Przedsiębiorcy rzadko, choć coraz chętniej sprzedają faktury.

Raport MSP - Sposoby finansowania działalności.


Czerwiec

2012-06-13 EGB Investments S.A. nagrodzona za najlepszy serwis relacji inwestorskich

Serwis www.egb.pl najlepszy spośród wszystkich serwisów spółek notowanych na NewConnect. EGB Investments S.A. jako jedyna z 749 firm zgromadziła maksymalną liczbę punktów w I etapie konkursu Złota Strona Emitenta, wyprzedzając m.in. serwis Giełdy Papierów Wartościowych. Wysokie noty osiągane w kolejnych etapach programu zakwalifikowały spółkę do grona nominatów do głównej nagrody, a podczas finału - zdecydowały o zdobyciu pierwszego miejsca i złotej statuetki.

Komunikat prasowy 13 czerwca 2012  - EGB Investments S.A. nagrodzona w konkursie Złota Strona Emmitenta

___________________________________________________________________________________________________

2012-06-05 Polacy żyją chwilą – kupujemy bez listy i nie odkładamy na emeryturę

Prawie 79% dorosłych Polaków deklaruje, że nie oszczędza z myślą o emeryturze, ponad połowa (63%) robi zakupy bez wcześniejszego przygotowania listy potrzebnych artykułów, a co piąty badany płaci w sklepie kartą płatniczą i kredytową, pomimo często związanymi z takimi operacjami dodatkowymi kosztami i prowizjami – takie są najważniejsze wnioski opublikowanego dziś badania „Polacy a domowe finanse” przygotowanego na zlecenie EGB Investments S.A.

Komunikat prasowy 5 czerwca 2012  - Polacy żyją chwilą – kupujemy bez listy i nie odkładamy na emeryturę


Maj

2012-05-25 Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży windykacyjnej

Jednym z najważniejszych elementów strategii CSR Spółki jest promowanie idei etycznego biznesu. Jest to szczególnie ważne zadanie w przypadku spółki zajmującej się obrotem wierzytelnościami i windykacją. EGB Investments S.A., firma notowana na New Connect, od początku swojego istnienia, czyli od 17 lat realizuje zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności biznesu.

Komunikat prasowy 25 maja 2012 - Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży windykacyjnej

___________________________________________________________________________________________________

2012-05-08 Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. i kontynuację rozwoju specjalizacji

Rynek windykacyjny w Polsce dynamicznie rośnie i ewoluuje, o czym świadczą wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments, przedstawione w opublikowanych dziś: skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 r. oraz jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2012 r. Grupa zapowiada konsekwentny rozwój spółek celowych, wyspecjalizowanych w obsłudze konkretnych portfeli wierzytelności.

Komunikat prasowy 8 maja 2012 - Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. i kontynuację rozwoju specjalizacji


Kwiecień

2012-04-18 EGB Investments S.A. – spółka wyróżniona za rzetelne prowadzenie relacji inwestorskich

Według raportu opublikowanego przez miesięcznik o sztuce inwestowania „Trend”, EGB Investments S.A. już po raz drugi znalazła się w gronie 13 wyróżnionych spółek, za najbardziej rzetelną budowę relacji inwestorskich i przykładnie realizowaną politykę informacyjną, związaną z obecnością na rynku NewConnect.

Komunikat prasowy 18 kwietnia 2012 - EGB Investments S.A. wyróżniona za rzetelne prowadzenie relacji inwestorskich

___________________________________________________________________________________________________

2012-04-17 EGB Investments S.A. – rekordowe wyniki spółki za 2011 r.

17 kwietnia firma EGB Investments S.A. opublikowała raport za 2011 rok. Spółka wypracowała rekordowe wyniki w całej swojej historii, poprzez osiągnięcie zysku ze sprzedaży 4,6 mln zł, co stanowiło 364% zysku z roku ubiegłego. Bardzo dobre wyniki firmy pozwalają na to, by podzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem i wypłacić dywidendę.

Komunikat prasowy 17 kwietnia 2012 - EGB Investments S.A. rekordowe wyniki spółki za 2011 r.

___________________________________________________________________________________________________

2012-04-02 EGB Investments S.A. po raz trzeci w segmencie NewConnect Lead

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, firma EGB Investments S.A., została już po raz trzeci zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Tym samym znalazła się w gronie siedmiu najszybciej rozwijających się spółek, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na główny parkiet GPW w Warszawie.

Komunikat prasowy 2 kwietnia 2012 - EGB Investments S.A. po raz trzeci w segmencie NewConnect Lead

___________________________________________________________________________________________________

2012-04-02 Wielkanocne zadłużenie Polaków – czyli 4 skuteczne porady, jak mądrze wydawać pieniądze na święta

Według zapowiedzi analityków, zbliżająca się Wielkanoc może być jedną z najdroższych od lat. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2011 r. roku żywność i napoje zdrożały średnio o 5,4 proc. i – zgodnie z przewidywaniami – w tym roku nie będzie taniej. Mimo podniesienia się kosztów życia, pensje Polaków rosną wolno. Przeciętny wzrost wynagrodzeń od 2010 do 2011 roku wyniósł tylko 4,3 proc.

Komunikat prasowy 2 kwietnia 2012 - 4 skuteczne porady, jak mądrze wydawać pieniądze na święta


Luty

2012-02-21 Rozwój Grupy Kapitałowej EGB Investments

W celu zwiększenia transparentności przedsięwzięć podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej EGB Investments, Zarząd zaprezentował informację na temat funkcjonalności i specjalizacji spółki dominującej i spółek zależnych, a także przedstawił zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami i ich wpływ na rozwój i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments S.A.

Komunikat prasowy 21 lutego 2012 - list Zarządu w sprawie rozwoju struktury Grupy Kapitałowej EGB Investments

___________________________________________________________________________________________________

2012-02-08 Publikacja raportów za IV kwartał 2011 r.

EGB Investments S.A. zaprezentowała dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments za ostatni kwartał 2011 roku. Opublikowany raport wskazuje na rekordowe wyniki w całym ubiegłym roku.

Komunikat prasowy 8 lutego 2012 - publikacja raportów okresowych za IV kwartał 2011

___________________________________________________________________________________________________

2012-02-01 Wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji

Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse otrzymał wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna usługa” w ogólnopolskiej edycji konkursu ”Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. W konkursie brane były pod uwagę takie czynniki jak stopień innowacyjności usługi oraz zasięg jaki obejmuje.

Komunikat prasowy 1 lutego 2012 - wyróżnienie dla Elektronicznego Systemu Windykacji EGB Finanse.


Styczeń

2012-01-18 Strategia rozwoju Spółki Zależnej (EGB Finanse sp. z o.o.)

Wśród planów na 2012 r. znajduje się m.in. dalszy rozwój produktów i usług udostępnionych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji, upraszczanie procedur dotyczących zawierania transakcji cesji oraz zlecania windykacji i monitoringu (tryb online), automatyzacja procesu obsługi klienta, rozszerzanie grupy docelowej na podmioty spoza sektora MSP oraz rozszerzanie przedmiotu zainteresowania na wierzytelności krótko przeterminowane.

Komunikat prasowy 18 stycznia 2012 - strategia rozwoju EGB Finanse sp. z o.o. na rok 2012.


www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij