Komunikaty Prasowe

Październik

2015-10-30 Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments wypracowały ponad 48 mln zł przychodów ogółem

Właściwie dobrane założenia operacyjne Grupy Kapitałowej EGB Investments, po raz kolejny umożliwiły uzyskanie satysfakcjonujących wyników finansowych. W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2015 r. spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały zysk netto na poziomie 5,4 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 42,2 mln zł.

Komunikat prasowy 10 października 2015 - Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments wypracowały ponad 48 mln zł przychodów ogółem [206 kb]

____________________________________________________________________________________


Sierpień

2015-08-06 Wyższy zysk netto i rosnące przychody. Grupa Kapitałowa EGB Investments publikuje wyniki finansowe

Zamknięcie drugiego kwartału z zyskiem netto o 198% większym w porównaniu do II kwartału 2014 roku, nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych i przejęcie funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS - są bezsprzecznymi dowodami na znakomitą kondycję EGB Investments S.A. i obranie przez Grupę Kapitałową właściwej strategii biznesowej.

Komunikat prasowy 6 sierpnia 2015 - Wyższy zysk netto i rosnące przychody. Grupa Kapitałowa EGB Investments publikuje wyniki finansowe. [197 kb]

____________________________________________________________________________________


Czerwiec

2015-06-15 Oddaj krew razem z nami

Już po raz siódmy EGB Investments S.A. organizuje lokalną zbiórkę krwi, wspierając tym samym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tegoroczna akcja odbędzie się 24 czerwca (środa) na terenie Biznes Parku, przy ul. Kraszewskiego 1.

Komunikat prasowy 24 czerwca 2015 - Oddaj krew razem z nami. [192 kb]

____________________________________________________________________________________


Maj

2015-05-15 Rozszerzenie składu Zarządu EGB Investments S.A.

14 maja 2015 r. do zarządu EGB Investments S.A. powołany został Pan Tomasz Kuciel, który obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Tym samym zarząd będzie działał w składzie dwuosobowym. Oprócz Pana Kuciela, zasiada w nim Pan Krzysztof Matela, który od momentu powołania spółki w 1995 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Komunikat prasowy 15 maja 2015 - Rozszerzenie składu Zarządu EGB Investments S.A. [192 kb]

____________________________________________________________________________________

2015-05-11 Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki za 2014 rok: 12,1 mln zysku netto i 70 mln przychodów ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała w 2014 roku zysk netto wyższy aż o 37 proc. niż rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 70,6 mln zł. Spółki tworzące Grupę Kapitałową utrzymują wysoką sprawność operacyjną, efektywnie prowadzą działania sprzedażowe, a dzięki zdywersyfikowanemu dostępowi do źródeł finansowania, są skutecznie przygotowane do inwestycji w perspektywiczne portfele wierzytelności.

Komunikat prasowy 11 maja 2015 - Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki za 2014 rok: 12,1 mln zysku netto i 70 mln przychodów ze sprzedaży [203 kb]

____________________________________________________________________________________


Kwiecień

2015-04-29 Grupa Kapitałowa EGB Investments – 1,55 mln zysku po I kwartale 2015 r.

Wzrost zysku netto o blisko 50% i przychodów ze sprzedaży o 31% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2014 – takie wyniki finansowe osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments, która opublikowała dziś raport za pierwszy kwartał 2015 roku. Spółka zależna EGB Finanse odnotowała dynamiczny wzrost (o 116%) wartości niewymagalnych wierzytelności, nabywanych od mikro i małych przedsiębiorców, umacniając tym samym swoją pozycję w segmencie finansowania bieżącej działalności podmiotów z sektora MMP.

Komunikat prasowy 29 kwietnia 2015 - Grupa Kapitałowa EGB Investments – 1,55 mln zysku po I kwartale 2015 r. [199 kb]

____________________________________________________________________________________

2015-04-21 9,86 mln zysku netto – EGB Investments S.A. publikuje rekordowe wyniki za 2014 rok

Wzrost zysku netto o 35% w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu 33,7 mln zł i wzrost wszystkich wskaźników rentowności – tak EGB Investments S.A. podsumowuje miniony rok w opublikowanym dziś raporcie rocznym. Spółka utrzymuje wysoką sprawność operacyjną i jest przygotowana do dalszych inwestycji w perspektywiczne portfele wierzytelności.

Komunikat prasowy 21 kwietnia 2015 - 9,86 mln zysku netto – EGB Investments S.A. publikuje rekordowe wyniki za 2014 rok [206 kb]

____________________________________________________________________________________


Luty

2015-02-13 Polacy a firmy windykacyjne – jak przekuć niechęć w zaufanie i chęć współpracy?

Płacenie na czas – mimo że to stwierdzenie wydaje się oczywistością, jednak Polacy wciąż mają problemy z wyrobieniem w sobie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Do tego należy dodać niską świadomość finansową, przejawiającą się choćby w postrzeganiu firm windykacyjnych jako instytucji, które przy użyciu wręcz brutalnych metod, próbują zmusić do uregulowania długu, a nie jako podmiotów mogących pomóc wyjść na prostą. Dlaczego warto odrzucić stereotyp windykatora-osiłka i nastawić się na dialog? Odpowiedź można znaleźć w poradniku „Dekalog Świadomego Pożyczania, czyli rola kredytu w życiu człowieka”, której autorem jest ekspert finansowy Rafał Tomkowicz.

Komunikat prasowy 13 lutego 2015 - Polacy a firmy windykacyjne – jak przekuć niechęć w zaufanie i chęć współpracy? [182 kb]

____________________________________________________________________________________

2015-02-04 Grupa Kapitałowa EGB Investments - bardzo dobre wyniki po IV kwartałach 2014 roku

W ciągu czterech kwartałów 2014 r. Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała rekordowy poziom zysku netto (12,6 mln zł) przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 70,7 mln zł. Spółki z Grupy Kapitałowej zamknęły czwarty kwartał i cały miniony rok znaczącymi wzrostami wskaźników rentowności, potwierdzając tym samym stabilną kondycję i sprawność operacyjną w zakresie swoich podstawowych linii produktowych.

Komunikat prasowy 04 lutego 2015 - Grupa Kapitałowa EGB Investments - bardzo dobre wyniki po IV kwartałach 2014 roku [182 kb]

____________________________________________________________________________________


www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij