Media o EGB Investments

Upadłość kontrolowana 2007-11-05

Rozmowa z Małgorzatą Niewiarowską, wiceprezes EGB lnvestments

Sekurytyzacja wierzytelności korporacyjnych 2007-09-18

Rozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem zarządu EGB Investments SA

Rozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem Polskiego Związku Windykacji, Prezesem EGB Investments S.A. 2007-09-14

Na moje stwierdzenie przed pół rokiem na tych łamach, że po burzliwym kilkuletnim rozwoju branży mamy do czynienia z wyraźnym zastojem, odpowiedział Pan wówczas, że mimo pewnych zawirowań rynek cały czas się rozwija i o kryzysie mowy być nie może. Czy nie zmienił Pan przypadkiem zdania

Oko w oko z windykatorem 2007-09-04

Nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić kredyt hipoteczny. Część kredytobiorców może więc w przyszłości stanąć przed perspektywą wizyt windykatora lub komornika. Czy boom na rynku kredytów mieszkaniowych przyniesie zyski firmom windykacyjnym?

Hipoteka kusi i niepokoi 2007-07-02

Polski rynek sekrutyzacji będzie się zdecydowanie różnił od doświadczonego rynku amerykańskiego czy zachodnioeuropejskich do czasu, gdy nie zaczną być na nim sekurytyzowane wierzytelności hipoteczne.

Opinia 2007-07-02

Na polskim rynku przed kilku miesiącami pojawiło się wielu inwestorów skłonnych finansować wykupy nawet najbardziej ryzykownych portfeli wierzytelności. Równocześnie zaś firmy windykacyjne wypracowały bardzo wysokie standardy wyceny tych portfeli i modelowania przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez wierzytelności.

Gala Business Center Club 2007-06-27

Business Center Club dwa razy do roku - latem i zimą - organizuje gale, na które zaprasza członków, przyjaciół i przedstawicieli rządu. Letnie odbywają się na terenach wyścigów konnych w Warszawie. W tym roku, w sobotę na galę przybyło dwa tysiące osób, m.in. minister gospodarki Piotr Woźniak.

Nowy sposób na długi hipoteczne 2007-06-18

Niektórzy klienci banków korzystający z kredytów hipotecznych mogą mieć trudności z terminowym regulowaniem zobowiazań. Tego typu wierzytelności mogą zostać zaoferowane funduszom sekurytyzacyjnym.

Koniunktura sprzyja windykatorom 2007-05-28

Branża windykacyjna od kilku lat notuje roczne wzrosty wartości rynku przekraczające 20 proc. Podobnie powinno być w tym roku.

Rośnie zaufanie do windykatorów 2007-05-05

Dominujący wpływ na wielkość i obraz rynku mają największe transakcje sekurytyzacyjne, dotyczace przede wszytkim wierzytelności korporacyjnych.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij