Co to jest sekurytyzacja

Istota sekurytyzacji

Sekurytyzacja to proces „przetwarzania” nietypowych aktywów na standaryzowane papiery wartościowe, które mogą zostać nabyte przez inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych. Narodziła się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70-tych dwudziestego wieku – wtedy to agencje rządowe, m. in. Government National Mortgage Association i Federal Home Loan Mortgage Corp, przeprowadziły pierwsze transakcje tego typu na rynku.

Aby przeprowadzić proces sekurytyzacji niezbędne są trzy elementy:

  • organizator (np. bank inwestycyjny, instytucja finansowa), który tworzy fundusz sekurytyzacyjny (wehikuł),
  • inwestor, który jest gotów kupić papiery wartościowe emitowane przez wehikuł (certyfikaty),
  • aktywa będące prawem do pewnego strumienia płatności w przyszłości, które zostaną przez wehikuł nabyte.


Przedmiot sekurytyzacji

Przedmiotem sekurytyzacji mogą stać się wszelkie aktywa, które mają jakąkolwiek wartość i mogą w przyszłości regularnie generować prognozowalne przepływy pieniężne. Na świecie z powodzeniem sekurytyzuje się zarówno instrumenty z rynku finansowego (np. wierzytelności, pożyczki, kredyty hipoteczne, opłaty licencyjne), jak też instrumenty wynikające np. z umów leasingowych, wpływy z opłat z najmu nieruchomości, opłat za opiekę zdrowotną, za gaz, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne.

Sekurytyzacja po Polsku

W Polsce podmiotem, który tworzy fundusz sekurytyzacyjny, może być jedynie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), natomiast dostawca wierzytelności (bank) może zbywać je jedynie do funduszu sekurytyzacyjnego. Jeśli sprzeda tego typu aktywa do innego wehikułu (spółka akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot zagraniczny) automatycznie traci korzyści podatkowe.

Fundusz sekurytyzacyjny pozostaje w bliskich relacjach z firmą windykacyjną, która jest najczęściej jednocześnie inicjatorem jego powstania i serwiserem nabywanych przez niego wierzytelności. Fundusz może nabywać aktywa dowolnego typu, jednakże w praktyce przeważająca liczba transakcji tego typu w Polsce (ze względu na możliwość uzyskania korzyści podatkowych) dotyczy wierzytelności bankowych.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij