test

Fundusze sekurytyzacyjne

Doświadczenie w zakresie serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych EGB Investments S.A. zdobywa od 2006 roku, kiedy to wraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych utworzyła pierwszy fundusz sekurtyzacyjny, dedykowany obsłudze bankowych portfeli korporacyjnych. Od 2010 roku, dzięki udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego ogólnej zgodzie, Spółka ma prawo do podjęcia współpracy i zarządzania aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego. Aktywne wykorzystywanie potencjału tkwiącego w tym segmencie rynku finansowego, pozwala na konsekwentne umacnianie przez EGB Investments S.A. swojej działalności biznesowej i budowania know-how w zakresie obsługi różnorodnych portfeli wierzytelności. Jednocześnie wypracowane sprawne procedury przeprowadzania transakcji, umożliwiają podejmowanie efektywnej współpracy z największymi i najbardziej wymagającymi instytucjami sektora finansowego.

sekurytyzacja_ogólny.jpg

Obecnie Spółka kontynuuje współpracę z następującymi funduszami:

  • EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
  • EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych; Spółka jest jedynym serwiserem funduszu, odpowiedzialnym za zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu,
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, w którym pełni funkcję  zarządzającego częścią portfela,
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2, w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
  • ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, w którym pełni funkcję jedynego serwisera,
  • PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym pełni funkcję jedynego serwisera,