Korzyści sekurytyzacji

Korzyści dla wierzycieli zbywających portfele:

 • pozyskanie należnych środków finansowych znacznie szybciej, niż w wyniku samodzielnego prowadzenia długotrwałych działań windykacyjnych, w wielu przypadkach sądowych, w tym bardzo często w ramach postępowań upadłościowych i egzekucyjnych,
 • obniżenie kosztów, związanych z utrzymywaniem wyspecjalizowanych struktur zajmujących się odzyskiwaniem wierzytelności czy realizowaniem zabezpieczeń prawnych,
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty poniesionej na zbyciu wierzytelności,
 • obniżenie relacji kapitału regulacyjnego do aktywów, a w konsekwencji możliwość generowania nowych aktywów i uzyskiwania dodatkowych zysków lub wyższych stóp zwrotu,
 • transfer ryzyka kredytowego,
 • dywersyfikacja źródeł finansowania,
 • efektywniejsze zarządzanie zapadalnością aktywów (kredytów) i wymagalnością pasywów (depozytów),
 • wiarygodność i bezpieczeństwo transakcji.


Korzyści dla inwestorów:

 • możliwość dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych dzięki zakupowi instrumentów, innych niż papiery dłużne i akcje,
 • możliwość nabywania aktywów całkowicie niezależnych od wahań na rynkach giełdowych,
 • satysfakcjonujące stopy zwrotu, konkurencyjne w stosunku do papierów wartościowych o podobnym ryzyku,
 • wysoka wiarygodność i bezpieczeństwo transakcji dzięki uczestnictwie w procesie sekurytyzacji renomowanych instytucji finansowych.
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij