Etyka Biznesu

Budowanie relacji z Interesariuszami w oparciu o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści, jest dla nas jedną z podstawowych zasad biznesowych. W związku z tym promujemy etykę, uczciwość i partnerstwo we wszystkich aspektach naszej działalności.

Podjęliśmy szereg działań mających na celu odpowiedzialne kształtowanie wszelkich procesów biznesowych zachodzących w Spółce, w szczególności:

pzzwlogorekomendacjapoziomrgb.jpg
  •  wdrożyliśmy i utrzymujemy dwa systemy zarządzania: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001,
  • realizujemy politykę compliance, która zapewnia właściwe zarządzanie ryzykiem prawnym oraz przestrzeganie przez Spółkę i jej pracowników przepisów prawa, przyjętych standardów postępowania oraz regulacji wewnętrznych,
  • wprowadziliśmy Kodeks Etyki Pracowników naszej Spółki, który oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności,
  • mając na uwadze powszechność występowania zjawisk korupcji w biznesie wdrożyliśmy i utrzymujemy Politykę Antykorupcyjną EGB Investments S.A., która minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych w Spółce, a jej kompleksowa realizacja prowadzi do zwiększenia zaufania do Firmy i jej Pracowników w zakresie wiarygodności, rzetelności i bezstronności,
  • mając na uwadze ryzyko wystąpienia konfliktów interesów wdrożyliśmy i utrzymujemy Politykę zarządzania konfliktami interesów EGB Investments S.A.

Warto podkreślić, że nasze działania prowadzimy zgodnie z Zasadami Etyki Branży Windykacyjnej określonymi przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami oraz Zasadami Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem to część naszej korporacyjnej kultury, za którą odpowiadają wszyscy Pracownicy, a przede wszystkim Zarząd oraz karda kierownicza. Podejmując działania niezbędne dla prowadzenia biznesu w pełni etycznego, uwzględniamy na każdym etapie: interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami Interesariuszy.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij