Interesariusze

Współczesny świat pokazuje, że prowadząc działalność gospodarczą funkcjonujemy w sieci społecznych powiązań. Ową sieć tworzą Interesariusze – grupy i jednostki, które mogą wpływać na zachowanie Spółki i na realizację jej strategii biznesowej. Z drugiej strony są to podmioty, na które poprzez wzajemne zależności Spółka oddziałuje na różnych poziomach, na przykład poprzez działalność charytatywną, edukacyjną czy biznesową.

EGB Investments S.A. bardzo dużą wagę przykłada do identyfikacji Interesariuszy i budowania z nimi pozytywnych relacji. Jest to klucz do właściwego planowania i wdrażania strategii CSR. Charakter zależności jaki łączy ich z naszą Firmą jest wynikiem wzajemnego szacunku, sprawnej komunikacji i konsekwencji działania. Dzięki dialogowi i angażowaniu ich w działania naszej Spółki, możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długofalowe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jaki potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujemy.

csr1.png

Interesariusz Wzajemne Relacje Sposób Komunikacji
PRACOWNICY Kadra EGB Investments S.A. to nasz największy atut. Ma ona wpływ nie tylko na sytuację ekonomiczną, ale również tworzy jej wizerunek. Pracownicy biorą udział w budowaniu wizji Spółki, mają wkład w kierunki działania i procesy decyzyjne.
Istotna jest dla nas pozytywna atmosfera pracy, która pozwala na budowanie więzi z Firmą. Staramy się ją wprowadzać dzięki specjalnym przywilejom i systemom motywacyjnym. Ważne jest stworzenie odpowiednich warunków rozwoju, zwłaszcza dokształcania się.
 • spotkania forum pracowniczego
 • odprawy biur
 • rozmowy okresowe
 • Intranet
KLIENCI Sukces firmy zależy w dużej mierze od satysfakcji Klientów. Dlatego jednym z podstawowych priorytetów naszych działań jest budowane dobrych i długotrwałych relacji opartych na szczerości, otwartości oraz wzajemnym wsparciu.
Odpowiedzialnie zarządzamy powierzonymi nam sprawami, a także stale podnosimy jakość oferowanych usług. Efektywność EGB Investments S.A. to gwarancja dla Klientów, że dochodzeniem należności zajmują się profesjonaliści.
 • badanie satysfakcji i jakości obsługi
 • spotkania
 • konferencje branżowe
 • strona internetowa
 • kanały społecznościowe
DŁUŻNICY Zawsze staramy się zrozumieć oczekiwania oraz możliwości dłużników, a także odpowiednio do nich dopasować. Właśnie dlatego w EGB Investments S.A. przywiązujemy ogromną wagę do jasnej i przejrzystej komunikacji, która jest podstawą wzajemnego zrozumienia. Najważniejsza jest dla nas chęć dialogu. Proponujemy takie rozwiązanie, które pomogą zamknąć sprawę. Naszym zadaniem jest również edukacja i promowanie postaw odpowiedzialności za własne zobowiązania.
 • rozmowy telefoniczne
 • spotkania
 • korespondencja
 • strona internetowa
DOSTAWCY Budowanie odpowiedzialnych relacji pozwala zarówno nam, jak i naszym Kontrahentom zwiększyć szanse powodzenia prowadzonej działalności. Dbamy o to, by niezależnie od okoliczności zawsze postępować zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami i etyką, dlatego podstawą w kontaktach z Dostawcami jest terminowość i jakość realizacji zlecenia. Przy wyborze Kontrahenta kierujemy się jasnymi i przejrzystymi zasadami, przy zachowaniu zdrowej i uczciwej konkurencji.
 • spotkania
 • rozmowy telefoniczne
 • audyty kontrolne
AKCJONARIUSZE I INWESTORZY Podstawą relacji z Inwestorami i Akcjonariuszami jest system raportowania, dzięki któremu każdy zainteresowany może poznać naszą sytuacją ekonomiczną, w tym wyniki i wskaźniki finansowe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących w naszej Spółce norm i przepisów był równy i aby każda z zainteresowanych grup była traktowana w zakresie udzielania informacji z jednakową troską i zaangażowaniem.
Dla ułatwienia kontaktu stworzyliśmy wyspecjalizowaną komórkę, która zajmuje się Relacjami Inwestorskimi.
 • WZA
 • strona internetowa
 • newsletter
 • kanały społecznościowe
 • spotkania
MEDIA Kreowanie pozytywnego wizerunku branży windykacyjnej to jeden z celów, jaki stawiamy sobie w naszej działalności. Media umożliwiają kontakt z różnymi podmiotami rynku, pomagają w rozpowszechnianiu informacji o funkcjonowaniu naszej Spółki i umacnianiu naszej marki. Wiedza merytoryczna, doświadczenie i łatwy kontakt z przedstawicielami EGB Investments S.A. sprawiają, że Media często kontaktują się z nami jako ekspertem rynku finansowego w Polsce.
 • spotkania
 • rozmowy telefoniczne
 • strona internetowa
 • kanały społecznościowe
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA Jako dostawca usług finansowych mamy w społeczeństwie do spełnienia nie tylko funkcję gospodarczą. Staramy się także wyznaczać trendy dotyczące etyki w biznesie. Działaniami charytatywnymi wspieramy regionalne i ogólnopolskie organizacje, pomagając najbardziej potrzebującym.
 • projekty edukacyjne
 • imprezy okolicznościowe
 • media
 • strona internetowa
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Członkostwo w organizacjach (branżowych, pracodawców, itp.) daje możliwość wpływania na kierunki rozwoju lokalnego, jak i krajowego biznesu. Zasiadając we władzach wspomnianych instytucji dajemy od siebie zaangażowanie, wieloletnie doświadczenie i merytoryczne wsparcie różnego rodzaju projektów gospodarczych.
 • konferencje
 • spotkania
 • walne zgromadzenia członków
USTAWODAWCY I ORGANY KONTROLNE Prowadząc działalność gospodarczą poruszamy się w określonych realiach prawnych. Śledzimy wszelkie zmiany przepisów, które wpływają na Grupę Kapitałową EGB Investments i otaczającą nas rzeczywistość. Staramy się jednocześnie wykazywać własne inicjatywy dotyczące norm i regulacji, które ułatwiają dochodzenie należności, ale także mogą ułatwić zakładanie własnego biznesu.
 • spotkania
 • komisja dialogu społecznego
 • media
SPÓŁKI ZALEŻNE Oferowanie pełnego wachlarza usług windykacyjnych przez EGB Investments S.A. jest możliwa dzięki bliskiej współpracy ze spółkami zależnymi, należącymi do grupy kapitałowej. Wzajemne uzupełnianie się pozwala prowadzić działalność, z której korzystać mogą zarówno najmniejsze, jak i największe podmioty gospodarcze w naszym kraju.
 • bieżąca współpraca
RODZINY PRACOWNIKÓW Praca w EGB Investments S.A. pozwala godzić swoje obowiązki służbowe z życiem prywatnym, dlatego też to właśnie rodziny Pracowników budują renomę naszej Spółki jako wiarygodnego i godnego polecenia Pracodawcy.
 • imprezy integracyjne
 • spotkania dla dzieci

 

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij