Polityka Compliance

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem prawnym w EGB Investments S.A., jak i prowadzenia w pełni odpowiedzialnego biznesu realizowana jest Polityka Compliance. Jej istotą jest bieżące monitorowanie, badanie zgodności i dostosowywanie wewnętrznych regulacji oraz zasad postępowania Spółki do przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, ustaleń międzynarodowych, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych oraz norm etycznych, pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki przy jednoczesnym zrównoważonym oddziaływaniu na jej Interesariuszy.

Polityka Compliance jest realizowana przez Pracowników specjalnie utworzonego w tym celu Wydziału Compliance. Głównym ich zadaniem jest gwarantowanie przestrzegania przez Spółkę i jej pracowników przepisów prawa, przyjętych standardów postępowania oraz regulacji wewnętrznych.

W ramach Polityki Compliance EGB Investments S.A. szczególny akcent położono m.in. na:

  • bieżące monitorowanie przepisów prawa polskiego, zwyczajów przyjętych na rynku, ustaleń międzynarodowych, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych, pozostających w związku z przedmiotem działalności Spółki przy jednoczesnym zrównoważonym oddziaływaniu na jej Interesariuszy
  • badanie zgodności i dostosowywanie obowiązujących w spółce regulaminów, procedur, procesów i instrukcji do przepisów prawa polskiego, zwyczajów przyjętych na innych rynkach, ustaleń międzynarodowych, statutu spółki, zasad dobrych praktyk i norm etycznych wzajemną spójność wszelkich wewnętrznych regulacji spółki
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz zagrożeniom korupcyjnym
  • unikanie konfliktów interesów
  • przestrzeganie przepisów Zasad Etyki Branży Windykacyjnej określonych przez Polski Związek Windykacji, Zasad Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, oraz Kodeksu Etyki Pracowników EGB Investments S.A.
  • ochronę danych osobowych i wszystkich informacji przetwarzanych w toku prowadzonej działalności
  • wspomaganie procesu prowadzenia odpowiedzialnego biznesu
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie konieczności podejmowania praktyk gospodarczych w pełni zgodnych z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij