Wizja społecznej odpowiedzialności

Jesteśmy pierwszą firmą windykacyjną, która w kompleksowy sposób podejmuje tematykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jest ona ważnym elementem funkcjonowania naszej Spółki, jest mocno zakorzeniona w naszych tradycjach. Czujemy się odpowiedzialni za kierunki rozwoju całej branży windykacyjnej, dlatego też chcemy pozostać twórcą trendów, szczególnie tych mających pozytywny wpływ na kształtowanie rzeczywistości biznesowej w naszym kraju.

EGB Investments S.A. od początku swojego istnienia realizuje zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR rozumiemy jako dobrowolne uwzględniane przez nas interesów społecznych, przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych oraz proaktywne zarządzanie relacjami ze wszystkimi naszymi Interesariuszami, zarówno tymi, na których oddziałujemy poprzez prowadzone działania, jak i tymi, którzy mogą mieć wpływ na nas. Podejmujemy szereg inicjatyw z tego obszaru i komunikujemy o nich w ramach przyjętej polityki.

csrlad.jpg

RELACJE Z OTOCZENIEM

Dzielimy się z Państwem informacjami o działaniach charytatywnych i akcjach o charakterze prospołecznym, zasadach etyki, w zgodzie z którymi działamy, zdobywanych nagrodach i wyróżnieniach, systemie jakości i bezpieczeństwa ISO, itd. W sekcji Relacje Inwestorskie publikujemy informacje wynikające ze statusu EGB Investments S.A. jako spółki publicznej, w tym bardzo szczegółowe raporty bieżące i okresowe. Ważny jest dla nas aktywny dialog z Interesariuszami, dlatego udostępniamy szereg narzędzi ułatwiających dwustronną komunikację (np. formularze kontaktowe, czaty giełdowe, dedykowane skrzynki pocztowe) i wykorzystujemy w tym celu także różne kanały społecznościowe (np. Youtube, Twitter Blip, Facebook).

ŚRODOWISKO NATURALNE

Jesteśmy zobowiązani kierować się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz użytkowane zasoby, a także promować postawy proekologiczne wśród Pracowników. Zwracamy uwagę na to, iż rozsądne zarządzanie może przynieść zysk nie tylko dla środowiska naturalnego.

INICJATYWY SPOŁECZNE

Traktujemy zaangażowanie społeczne jako jedną z podstawowych powinności naszej Spółki wobec społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Wyznajemy zasadę, że żaden sukces nie cieszy, jeśli nie można się nim podzielić z innymi.

ETYKA W BIZNESIE

Ważnym elementem naszej strategii CSR jest aktywność w promowaniu idei etycznego biznesu. EGB Investments S.A., jako Spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami i windykacją przykłada bardzo dużo uwagi do pozytywnych zachowań, które stają się wzorem dla innych firm z branży dochodzenia należności.

www.egb.pl

Używamy plików cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij